[พระไตรปิฎก] ทิฏฐิพวกอัญเดียรถีย์ ตอบอย่างไรจึงจะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระสมณโคดมตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระสมณโคดมด้วยคำเท็จ

คุณsatanmipop จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ พระไตรปิฎก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[พระไตรปิฎก] ทิฏฐิพวกอัญเดียรถีย์ ตอบอย่างไรจึงจะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระสมณโคดมตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระสมณโคดมด้วยคำเท็จ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง พระไตรปิฎก


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google