[ทำบุญ] ***** สมัยใดมีการได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ ... เหล่านี้แลเป็นชื่อตามโลก.. ที่ตถาคตกล่าวอยู่ มิได้ยึดถือ

คุณวงกลม จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ทำบุญ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ว่า

... รายละเอียด

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ทำบุญ, ปฏิบัติธรรม, พระไตรปิฎก, ศาสนาพุทธ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google