[ปฏิบัติธรรม] การดูว่าเรากำลังโลภ โกรธ, ดูว่ากำลังยืน เดิน นั่ง นอน, ดูว่ากำลังสุข ทุกข์..ตัดรากเหง้าของกิเลสได้จริงหรือ!?

คุณสมาชิกหมายเลข 5001186 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 31 ท่าน เกี่ยวกับ "[ปฏิบัติธรรม] การดูว่าเรากำลังโลภ โกรธ, ดูว่ากำลังยืน เดิน นั่ง นอน, ดูว่ากำลังสุข ทุกข์..ตัดรากเหง้าของกิเลสได้จริงหรือ!?"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ปฏิบัติธรรม, ปรัชญา, พระไตรปิฎก, ศาสนา, ศาสนาพุทธ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google