[EA (หุ้น)] ขอตัวอย่างความต่างระหว่าง Max Drawdown กับ Relative Drawdown ครับ

คุณBookpt จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ EA (หุ้น) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ท่าน เกี่ยวกับ "[EA (หุ้น)] ขอตัวอย่างความต่างระหว่าง Max Drawdown กับ Relative Drawdown ครับ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง EA (หุ้น), Forex (Foreign Exchange), การเงิน


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google