[การตลาด] คนไทยนิยมซื้อสินค้าแบรนด์เนมเพื่อมาขายต่อทั้งที่เป็นมือ 1 มือ 2 ไหมคะ และตลาดซื้อขายบ้านเราให้ราคาคุ้มเท่าต่างชาติไหม

คุณพัดนางชี จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ การตลาด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[การตลาด] คนไทยนิยมซื้อสินค้าแบรนด์เนมเพื่อมาขายต่อทั้งที่เป็นมือ 1 มือ 2 ไหมคะ และตลาดซื้อขายบ้านเราให้ราคาคุ้มเท่าต่างชาติไหม"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง การตลาด, ของสะสม, งานขาย, แฟชั่น


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google