[FRIEND ZONE ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน (ภาพยนตร์)] สงสัยเรื่องตัวย่อสนามบินย่างกุ้งในหนัง Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน

คุณเด็กชายโกริ จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ FRIEND ZONE ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน (ภาพยนตร์) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ว่า

จริงๆ ไปดูหนังเรื่องนี้วันแรกที่เข้าฉาย ถ้าใครดูแล้วจะเห็นได้ว่า เวลาหนังตัดฉากไปยังเมือง หรือประเทศที่ตัวละครเดินทางไป จะมีการขึ้นโค้ดตัวย่อสนามบิน 3 ตัว แล้วค่อยขยายเป็นชื่อเมืองหรือประเทศนั้นๆ เช่น... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 4 ท่าน เกี่ยวกับ "[FRIEND ZONE ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน (ภาพยนตร์)] สงสัยเรื่องตัวย่อสนามบินย่างกุ้งในหนัง Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง FRIEND ZONE ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน (ภาพยนตร์), GDH 559, ประเทศพม่า, ภาพยนตร์, สนามบิน


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google