[ASP.NET] Web API บันทึกข้อมูลจากคนจำนวนมาก บางคนข้อมูลผิด เกิดจากอะไรครับ

คุณarrays จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ASP.NET เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ว่า

คือผมมี Web API ที่รับการลงทะเบียนลูกค้า ซึ่งจะมีพนักงานคีย์ข้อมูลผ่านเว็บ และ Smartphone เข้ามา (Web Frontend + Smart phone App) -> Web API แต่ในบางครั้งมีข้อมูลเข้ามาผิด เช่น พื้นที่ผิด คือสลับกั... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[ASP.NET] Web API บันทึกข้อมูลจากคนจำนวนมาก บางคนข้อมูลผิด เกิดจากอะไรครับ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ASP.NET, Mobile Application, การพัฒนา Mobile Application, การพัฒนา Web Application, การพัฒนาซอฟต์แวร์


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google