[ภาษาต่างประเทศ] ถามความแตกต่างระหว่าง firm, company, corperate

คุณchiwheiii จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ว่า

อยากทราบว่า firm, company, corperate สามคำนี้มีความหมายต่างกันอย่างไรค่ะ... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ท่าน เกี่ยวกับ "[ภาษาต่างประเทศ] ถามความแตกต่างระหว่าง firm, company, corperate"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ภาษาต่างประเทศ, ภาษาอังกฤษ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google