[ประวัติศาสตร์] ในสมัยก่อนสุโขทัยจนถึงสมัยสุโขทัยวัฒนธรรมของมอญ เขมรมีอิทธิพลต่อหลวงพระบาง ล้านนา พม่า มากน้อยแค่ไหนคะ

คุณตะวันอ้อมโขง จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 5 ท่าน เกี่ยวกับ "[ประวัติศาสตร์] ในสมัยก่อนสุโขทัยจนถึงสมัยสุโขทัยวัฒนธรรมของมอญ เขมรมีอิทธิพลต่อหลวงพระบาง ล้านนา พม่า มากน้อยแค่ไหนคะ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ไทย


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google