[TFEX (Thailand Future Exchange)] อัพเดท Tfex ที่นับคลื่นไว้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 (สำหรับคนที่ศึกษา Elliott wave)

คุณPuretechnical จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ TFEX (Thailand Future Exchange) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[TFEX (Thailand Future Exchange)] อัพเดท Tfex ที่นับคลื่นไว้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 (สำหรับคนที่ศึกษา Elliott wave)"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง TFEX (Thailand Future Exchange), Technical Analysis


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google