[4G] เมื่อค่ายมือถือส่งคนมาสำรวจสัญญาณโทรศัพท์ถึงเตียง

คุณicyZ จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ 4G เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ว่า

เคยร้องเรียนเรื่องการจับสัญญาณอ่อน (ขึ้น 1-2 ขีด) แม้ว่าจะอยู่ห่างจากเสาสัญญาณระดับ eye of sight (เห็นเสาสัญญาณอยู่ตรงหน้า) ระยะไม่ถึง 100 เมตรกับค่ายมือถือค่ายหนึ่ง ในตอนแรก Call Center ของค่ายดังกล่... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[4G] เมื่อค่ายมือถือส่งคนมาสำรวจสัญญาณโทรศัพท์ถึงเตียง"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง 4G, Mobile Operator


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google