[กรมที่ดิน] ทำไงดีภาษีที่ดิน ซื้อที่ดินแบ่งจากแปลงใหญ่มา 80 ตรว 30 มค. 65 แต่ฐานข้อมูลเก็บภาษีที่ดินยังเป็นขนาด 600 ตรว

คุณGrowing & Changes จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ กรมที่ดิน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 10 ท่าน เกี่ยวกับ "[กรมที่ดิน] ทำไงดีภาษีที่ดิน ซื้อที่ดินแบ่งจากแปลงใหญ่มา 80 ตรว 30 มค. 65 แต่ฐานข้อมูลเก็บภาษีที่ดินยังเป็นขนาด 600 ตรว"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง กรมที่ดิน, ที่ดิน, นักกฎหมาย, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, โฉนดที่ดิน


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google