[การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช] เชื้อราบิวเวอร์เรีย/เมธาไรเซียมใช้กำจัดแมลง แล้วมันจะฆ่าแมลงพันธุ์ดี พวกมวนพิฆาตของเรามั้ย

คุณสมาชิกหมายเลข 5961993 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ท่าน เกี่ยวกับ "[การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช] เชื้อราบิวเวอร์เรีย/เมธาไรเซียมใช้กำจัดแมลง แล้วมันจะฆ่าแมลงพันธุ์ดี พวกมวนพิฆาตของเรามั้ย"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช, ชีววิทยา, เกษตรกร, เกษตรกรรม, เกษตรอินทรีย์


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google