[AIS] AISครับ ปรับปรุงบริการศูนย์สาขาเมกา บางนาด้วยนะครับ

คุณkapom10 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ AIS เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า

AIS เพิ่มพนักงาน counter ที่ให้บริการด้วยนะครับ พนักงานไม่เพียงพอให้บริการกับลูกค้า เวลาติดต่อแต่ละครั้งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 45 นาทีแทบทุกครั้ง ไม่ว่าลูกค้าจะมากหรือน้อย เคยแจ้งผ่าน CC. หลายครั้ง ก็ยังไม... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 3 ท่าน เกี่ยวกับ "[AIS] AISครับ ปรับปรุงบริการศูนย์สาขาเมกา บางนาด้วยนะครับ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง AIS, Mobile Operator


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google