[Girls' Generation (SNSD)] ถ้า Bigbang,2NE1,Snsd ปล่อยเพลงพร้อมกัน เวลาเดียวกัน ปีนี้ คิดว่าใครคว้าถ้วยมากสุดฮะ

คุณsuperearthernal จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Girls' Generation (SNSD) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 18 ท่าน เกี่ยวกับ "[Girls' Generation (SNSD)] ถ้า Bigbang,2NE1,Snsd ปล่อยเพลงพร้อมกัน เวลาเดียวกัน ปีนี้ คิดว่าใครคว้าถ้วยมากสุดฮะ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง Girls' Generation (SNSD), K-POP, งานประกาศรางวัลเกาหลี, วงดนตรีเกาหลี, เพลงเกาหลี


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google