[ซ่อมบำรุงรถยนต์] ขอความเห็นจากชาวรัชดา เรื่องการล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดตู้ ในรถยนต์ จากบทความครับว่า ท่านมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร

คุณนมสิการ จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ซ่อมบำรุงรถยนต์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 11 ท่าน เกี่ยวกับ "[ซ่อมบำรุงรถยนต์] ขอความเห็นจากชาวรัชดา เรื่องการล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดตู้ ในรถยนต์ จากบทความครับว่า ท่านมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ซ่อมบำรุงรถยนต์


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google