[3G] True-H จ.สุราษฎร์ธานีเป็นอะไรรึครับ ไม่มีสัญญาณเลยครับ เป็นมาหลายวันละครับ 😭

คุณสมาชิกหมายเลข 4464039 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ 3G เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ว่า

อาการเป็นมาสักพักใหญ่ๆ ละครับ 😭 ใช่บริการอินเทอร์เน็ตลำบากมากมาย 😓... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ท่าน เกี่ยวกับ "[3G] True-H จ.สุราษฎร์ธานีเป็นอะไรรึครับ ไม่มีสัญญาณเลยครับ เป็นมาหลายวันละครับ 😭"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง 3G, 4G, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์มือถือ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google