[Smartwatch] Galaxy active watch หน้าจอเป็นเส้น แสดงว่าหน้าจอแตกหรือเปล่าคะ

คุณสมาชิกหมายเลข 5663414 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Smartwatch เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ท่าน เกี่ยวกับ "[Smartwatch] Galaxy active watch หน้าจอเป็นเส้น แสดงว่าหน้าจอแตกหรือเปล่าคะ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง Smartwatch, สมาร์ทโฟน, โทรศัพท์มือถือ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google