[กฎหมายอาญา (Criminal Law)] กรณีนี้ ต้องเพิ่มข้อหาแต่งกายเลียนแบบสงฆ์อีกข้อหาหนึ่ง (แต่งกายเลียนแบบสงฆ์ 13 ปี)

คุณพรพระพรหม จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ กฎหมายอาญา (Criminal Law) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[กฎหมายอาญา (Criminal Law)] กรณีนี้ ต้องเพิ่มข้อหาแต่งกายเลียนแบบสงฆ์อีกข้อหาหนึ่ง (แต่งกายเลียนแบบสงฆ์ 13 ปี)"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง กฎหมายอาญา (Criminal Law), กระทรวงยุติธรรม, ปฏิบัติธรรม, พระไตรปิฎก, ศาสนาพุทธ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google