[iPhone] iPhone SE lightning port ติดๆ ดับๆ เวลาชาร์จ ซ่อมประมาณกี่บาทครับ

คุณmrkimmy จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ iPhone เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ว่า

เครื่อง iPhone SE สมาชิกในบ้าน 2 เครื่อง หมดประกันแล้ว อาการเหมือนกันเลยคือ เสียบชาร์จจะติดบ้างไม่ติดบ้าง ต้องขยับหลายครั้งถึงจะชาร์จได้ ถ้าซ่อมจะเสียค่าซ่อมประมาณกี่บาทครับ ตั้งแต่ใช้ iPhone รุ่นอื่น... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[iPhone] iPhone SE lightning port ติดๆ ดับๆ เวลาชาร์จ ซ่อมประมาณกี่บาทครับ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง iPhone, iPhone SE


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google