[Smart TV] TV ยี่ห้อ TCL หน้าจอมีปัญหาแต่พอแจ้งไปTCLขอให้ช่างมาดูบอกว่าจะมาก็ไม่มาใครเคยเป็นบ้าง

คุณสมาชิกหมายเลข 4870496 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Smart TV เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[Smart TV] TV ยี่ห้อ TCL หน้าจอมีปัญหาแต่พอแจ้งไปTCLขอให้ช่างมาดูบอกว่าจะมาก็ไม่มาใครเคยเป็นบ้าง"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง Smart TV, TCL, คุ้มครองผู้บริโภค, ร้องทุกข์, เครื่องใช้ไฟฟ้า


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google