[บทสวดมนต์] ทำไมพุทธวจนะ จึงเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา ?

คุณพรพระพรหม จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ บทสวดมนต์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 7 ท่าน เกี่ยวกับ "[บทสวดมนต์] ทำไมพุทธวจนะ จึงเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา ?"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง บทสวดมนต์, พระไตรปิฎก, ศาสนา, ศาสนาพุทธ, สิ่งลี้ลับ (mystery)


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google