[ปฏิบัติธรรม] บทเรียนของความทุกข์ฯ หลวงพ่อปัญญาฯ

คุณเพื่อนร่วมเดินทาง จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ว่า

... รายละเอียด

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ปฏิบัติธรรม, ปรัชญาชีวิต, พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท), ศาสนาพุทธ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google