[iPhone] หูฟังไอโฟนลืมในเป๋าเกงแล้วซักมือ ตากแดดเสร็จเพิ่งนึกได้ ลองเสียบ ยังฟังได้ จะส่งผลเสียต่อรูเสียบไหม ควรใช้ต่อไหม

คุณสมาชิกหมายเลข 4332252 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ iPhone เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ว่า

เสียงปกติ พอใช้ไปเดี๋ยวก็พังไหม หรือยังไง... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[iPhone] หูฟังไอโฟนลืมในเป๋าเกงแล้วซักมือ ตากแดดเสร็จเพิ่งนึกได้ ลองเสียบ ยังฟังได้ จะส่งผลเสียต่อรูเสียบไหม ควรใช้ต่อไหม"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง iPhone, iPhone XS, หูฟัง


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google