[AIS] Ais เก็บค่าบริการ Netflix เกินจริง 2 แพ็คเกจ ภายใน 1 เดือน

คุณเจ้าบัวงาม จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ AIS เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 5 ท่าน เกี่ยวกับ "[AIS] Ais เก็บค่าบริการ Netflix เกินจริง 2 แพ็คเกจ ภายใน 1 เดือน"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง AIS, AIS Serenade, Netflix, ศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google