[ปฏิบัติธรรม] ★★พระพุทธองค์ทรงละทิ้งฌานระดับเนวสัญญาฯของดาบสแล้วทรงทำอานาปานสติภาวนา(สติปัฎฐาน4)ซึ่งเป็นสมาธิของพระองค์เองจนตรัสรู้☆

คุณสมาชิกหมายเลข 3232080 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 11 ท่าน เกี่ยวกับ "[ปฏิบัติธรรม] ★★พระพุทธองค์ทรงละทิ้งฌานระดับเนวสัญญาฯของดาบสแล้วทรงทำอานาปานสติภาวนา(สติปัฎฐาน4)ซึ่งเป็นสมาธิของพระองค์เองจนตรัสรู้☆"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ปฏิบัติธรรม, พระพุทธเจ้า, พระไตรปิฎก, มหาสติปัฏฐาน 4, ศาสนาพุทธ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google