[การศึกษา] บรรจุข้าราชการท้องถิ่นด้วยวุฒิ ปวส. จะเรียนต่ออะไรดี ให้เอื้อกับตำแหน่งและมีโอกาสเติบโตในหน้าที่

คุณสมาชิกหมายเลข 7157944 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ การศึกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ท่าน เกี่ยวกับ "[การศึกษา] บรรจุข้าราชการท้องถิ่นด้วยวุฒิ ปวส. จะเรียนต่ออะไรดี ให้เอื้อกับตำแหน่งและมีโอกาสเติบโตในหน้าที่"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง การศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัย


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google