[การเมืองต่างประเทศ] ความเจริญของฟิลิปปิน จะเป็นยังไง ถ้า...

คุณSnooky ขี้สงสัยไปซะทุกเรื่อง จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ การเมืองต่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ว่า

ถ้าปินปกครองอย่างที่ปกครองทุกวันนี้(คอรัปชั่นในคราบประชาธิปไตย) เพียงแต่ประชากรลดลงสักครึ่งนึง ความเจริญของปินจะเป็นไง ถ้าเทียบกับไทย จะเจริญมากหรือน้อยกว่า ถ้าปินไม่มีเผด็จการมากอส ถ้าได้ผู้นำดีๆแบบแ... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 5 ท่าน เกี่ยวกับ "[การเมืองต่างประเทศ] ความเจริญของฟิลิปปิน จะเป็นยังไง ถ้า..."... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง การเมืองต่างประเทศ, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), ประเทศฟิลิปปินส์, หน้าต่างโลก, อาเซียน (ASEAN)


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google