[ปฏิบัติธรรม] ❖ 🙏 『 วั น นี้ วั น พ ร ะ 』 🙏 ❖ เล่าเรื่อง หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม

คุณเพื่อนร่วมเดินทาง จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ท่าน เกี่ยวกับ "[ปฏิบัติธรรม] ❖ 🙏 『 วั น นี้ วั น พ ร ะ 』 🙏 ❖ เล่าเรื่อง หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ปฏิบัติธรรม, พระวิสุทธิญาณเถร (สมชาย ฐิตวิริโย), วันสำคัญทางศาสนา, ศาสนาพุทธ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google