[การบรรพชา (การบวชสามเณร)] บวชเณรก่อนบวชพระ ต้องเป็นนาคก่อนไหมหรือเข้าโบสถ์แล้วบวชพระได้เลย

คุณสมาชิกหมายเลข 6723371 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ การบรรพชา (การบวชสามเณร) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 5 ท่าน เกี่ยวกับ "[การบรรพชา (การบวชสามเณร)] บวชเณรก่อนบวชพระ ต้องเป็นนาคก่อนไหมหรือเข้าโบสถ์แล้วบวชพระได้เลย"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง การบรรพชา (การบวชสามเณร), การอุปสมบท (การบวชพระภิกษุ), พิธีกรรมทางศาสนา, ศาสนาพุทธ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google