[ศาสนาพุทธ] ทำไมคำพูดสั้นๆของพระอัสสชิ ทำให้อุปติสสะ (พระสารีบุตร) และโกลิตะ (พระโมคคัลลานะ) บรรลุโสดาบัน

คุณratchapak จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ศาสนาพุทธ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 10 ท่าน เกี่ยวกับ "[ศาสนาพุทธ] ทำไมคำพูดสั้นๆของพระอัสสชิ ทำให้อุปติสสะ (พระสารีบุตร) และโกลิตะ (พระโมคคัลลานะ) บรรลุโสดาบัน"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ศาสนาพุทธ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google