[DIY Electronic] รบกวนขอแนวทางแปลงวงจร PowerBank เก่าใช้กับถ่าน 18650 ครับ

คุณNoopy จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ DIY Electronic เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 3 ท่าน เกี่ยวกับ "[DIY Electronic] รบกวนขอแนวทางแปลงวงจร PowerBank เก่าใช้กับถ่าน 18650 ครับ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง DIY Electronic, power bank, อิเล็กทรอนิกส์, ฮาร์ดแวร์


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google