[4G] ซิมAis4G สัญญาณและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้น แต่เล่นไม่ได้

คุณสมาชิกหมายเลข 6059915 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ 4G เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ท่าน เกี่ยวกับ "[4G] ซิมAis4G สัญญาณและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้น แต่เล่นไม่ได้"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง 4G, AIS, Mobile Internet, SIM Card, Xiaomi Smartphone


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google