[กรมที่ดิน] สอบถามการซื้อขายที่ดิน ที่มีสัญญาเช่าค้างอยู่ (สัญญาเช่า 15 ปี)

คุณitanoi จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ กรมที่ดิน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 7 ท่าน เกี่ยวกับ "[กรมที่ดิน] สอบถามการซื้อขายที่ดิน ที่มีสัญญาเช่าค้างอยู่ (สัญญาเช่า 15 ปี)"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง กรมที่ดิน, ที่ดิน, นิติกรรม, อสังหาริมทรัพย์, โฉนดที่ดิน


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google