[พระไตรปิฎก] ศีล 5 ต่างจากอกุศลกรรมบท 10 อย่างไร ใช้แตกต่างกันในกรณีใด

คุณสมาชิกหมายเลข 755842 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ พระไตรปิฎก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 14 ท่าน เกี่ยวกับ "[พระไตรปิฎก] ศีล 5 ต่างจากอกุศลกรรมบท 10 อย่างไร ใช้แตกต่างกันในกรณีใด"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง พระไตรปิฎก, ศาสนาพุทธ, ศีล 5


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google