[ประวัติศาสตร์] สมัยสงครามเย็น ผู้คนในเบอร์ลินตะวันตกเขากินอยู่และใช้ชีวิตประจำวันยังไงครับ

คุณละออแก้ว จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ว่า

แบบในรูปภาพว่าเบอร์ลินตะวันตกที่ไปอยู่ในฝั่งของเยอรมันตะวันออก และไม่มีตรงไหนที่จะข้ามไปฝั่งตะวันตกหรือประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นโลกเสรีได้เลย เมื่อเป็นอย่างนั้นคนในนั้นจะอยู่แบบไหน เขาเอาเครื่องอุปโภคบร... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 3 ท่าน เกี่ยวกับ "[ประวัติศาสตร์] สมัยสงครามเย็น ผู้คนในเบอร์ลินตะวันตกเขากินอยู่และใช้ชีวิตประจำวันยังไงครับ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์สากล, หน้าต่างโลก, อารยธรรม (Civilization)


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google