[Technical Analysis] พร่งนี้เพื่อนผม รอช้อนหุ้น DELTA ที่ FLOOR แล้วขายที่ซิลลิ่งครับ

คุณสมาชิกหมายเลข 6317305 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Technical Analysis เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[Technical Analysis] พร่งนี้เพื่อนผม รอช้อนหุ้น DELTA ที่ FLOOR แล้วขายที่ซิลลิ่งครับ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง Technical Analysis


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google