[4G] ทำไมขอซิมใหม่เบอร์เดิม AIS รายเดือนมา แล้วโทรออกไม่ได้

คุณสมาชิกหมายเลข 5422453 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ 4G เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[4G] ทำไมขอซิมใหม่เบอร์เดิม AIS รายเดือนมา แล้วโทรออกไม่ได้"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง 4G, AIS, SIM Card


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google