[Work & Study] เรียนจบ 3 ปีครึ่งกับสัมภาษณ์ Work and travel 2019

คุณสมาชิกหมายเลข 3155955 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Work & Study เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ว่า

เราเรียนจบ 3 ปีครึ่งนะคะ เก็บหน่วยกิตหมดแล้ว เหมือนแต่สถานะที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นสำเร็จการศึกษา เพราะทางคณะแจ้งให้เราทำเรื่อง ขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา เอาไว้เพื่อสามารถขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาได้ ... รายละเอียด

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง Work & Study, Work & Travel, คนไทยในอเมริกา, ทำงานต่างประเทศ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google