[Avengers: Endgame (ภาพยนตร์)] **Spoil** คำถามเกี่ยวกับกัปตันอเมริกา

คุณClassical_Virus จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Avengers: Endgame (ภาพยนตร์) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ว่า

Spoil เนื้อหาภาพยนต์ ยังไม่ดูกรุณากดปิด  โล่ที่กัปตันอเมริกา มอบให้แซมหลังจากกลับมาจากมิติควอนตัม (ที่กัปตันแก่มากๆแล้ว) คือโล่อันเดียวกับที่ธานอสสับด้วยดาบจนแตก แต่อยู่คนละ timeline หรือโล่นี้ถู... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 5 ท่าน เกี่ยวกับ "[Avengers: Endgame (ภาพยนตร์)] **Spoil** คำถามเกี่ยวกับกัปตันอเมริกา"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง Avengers: Endgame (ภาพยนตร์), ภาพยนตร์, ภาพยนตร์ต่างประเทศ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google