[Apple ID] ช่วยดูหน่อย เมล์จาก apple นี้จริงหรือปลอม? ควรอัพเดทข้อมูลไหม?

คุณชอบทั้งมันชอบทั้งเผือก จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Apple ID เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ว่า

วันนี้ได้รับเมล์ตามรายละเอียดที่แนบนี้. ว่าบัญชีถูกปิดหากต้องการเปิดต้องเข้าไปแก้ไขและเพิ่มข้อมูล. (มีทั้งข้อมูลส่วนตัวและบัตรเครดิต ดูว่าเยอะไป )  เคยอ่านเจอให้ระวังเมล์ปลอมเลยเกิดความไม่มั่นใจว... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 17 ท่าน เกี่ยวกับ "[Apple ID] ช่วยดูหน่อย เมล์จาก apple นี้จริงหรือปลอม? ควรอัพเดทข้อมูลไหม?"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง Apple ID, Email, iPhone App, ธนาคาร


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google