[ศาสนา] ในศาสนาพุทธเหตุการณ์ไหน เวลาไหนที่เราควรใช้คำพูดว่าแล้วแต่เวรแต่กรรม ให้ปล่อยวาง เดี๋ยวเวรกรรมก็ตามทันเองคะ

คุณพัดนางชี จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ศาสนา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 9 ท่าน เกี่ยวกับ "[ศาสนา] ในศาสนาพุทธเหตุการณ์ไหน เวลาไหนที่เราควรใช้คำพูดว่าแล้วแต่เวรแต่กรรม ให้ปล่อยวาง เดี๋ยวเวรกรรมก็ตามทันเองคะ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ศาสนา, ศาสนาพุทธ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google