[รถไฟ] ถ้ารถไฟชนรถที่กำลังขับผ่านเครื่องกั้นในลักษณะล้ำอาณัติสัญญาณ รถที่โดนชนมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายกับทางรถไฟไหมครับ

คุณJeensZ JaansZ JeansZ จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ รถไฟ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 14 ท่าน เกี่ยวกับ "[รถไฟ] ถ้ารถไฟชนรถที่กำลังขับผ่านเครื่องกั้นในลักษณะล้ำอาณัติสัญญาณ รถที่โดนชนมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายกับทางรถไฟไหมครับ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง รถไฟ, อุบัติเหตุ, อุบัติเหตุบนท้องถนน


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google