[Single Mom] ทำไมประเทศไทย ถึงไม่มีกฎหมายลงโทษพ่อแม่ที่แยกทางกันแต่ไร้ความรับผิดชอบ

คุณสมาชิกหมายเลข 6876616 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Single Mom เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 11 ท่าน เกี่ยวกับ "[Single Mom] ทำไมประเทศไทย ถึงไม่มีกฎหมายลงโทษพ่อแม่ที่แยกทางกันแต่ไร้ความรับผิดชอบ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง Single Mom, ประสบการณ์ชีวิตคู่, ปัญหาครอบครัว, ปัญหาสังคม, สังคมคุณแม่


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google