[ข่าวในพระราชสำนัก] การออกพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คุณภัทรฉัตร จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ข่าวในพระราชสำนัก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ว่า

โดยเฉพาะในช่วงเย็นวันที่ ๔ ถึงเช้าวันที่ ๕ พ.ค. ช่วงก่อนพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์ การออกพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างทางการจะเป็นอย่างไร เพราะในช่วงขณะนั้น ในหลวง ร.... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ท่าน เกี่ยวกับ "[ข่าวในพระราชสำนัก] การออกพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ข่าวในพระราชสำนัก, ประวัติศาสตร์ไทย, พระบรมวงศานุวงศ์, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google