[Mobile Operator] Account TrueID มีข้อมูล True card ของคนเดียวกัน แต่ทำไม package ที่ใช้อยู่ดันรวมกันไม่ได้

คุณXkalibr004 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Mobile Operator เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ท่าน เกี่ยวกับ "[Mobile Operator] Account TrueID มีข้อมูล True card ของคนเดียวกัน แต่ทำไม package ที่ใช้อยู่ดันรวมกันไม่ได้"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง Mobile Operator, True Card, TrueID, TrueID TV, truemove H


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google