[AIS] รับเครื่อง iPhone 12 ที่ AIS สาขา Gateway Bangsue บริการต่ำกว่ามาตราฐาน

คุณmahoub จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ AIS เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 4 ท่าน เกี่ยวกับ "[AIS] รับเครื่อง iPhone 12 ที่ AIS สาขา Gateway Bangsue บริการต่ำกว่ามาตราฐาน"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง AIS, AIS Serenade, Telewiz, คุ้มครองผู้บริโภค


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google