[ภาพยนตร์] [สำรวจความเห็น]รับได้หรือไม่กับการแสดงอารมณ์ร่วมในโรงภาพยนตร์

คุณPierce จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ว่า

จาก: https://pantip.com/topic/38799347 https://pantip.com/topic/38799430 https://pantip.com/topic/38799562 การแสดงอารมณ์ร่วมในที่นี้ไม่นับรวมปฏิกิริยาการตกใจ, หัวเราะ, ร้องไห้ อารมณ์ร่วมในโพลนี้ให้นับ... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 8 ท่าน เกี่ยวกับ "[ภาพยนตร์] [สำรวจความเห็น]รับได้หรือไม่กับการแสดงอารมณ์ร่วมในโรงภาพยนตร์"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง ภาพยนตร์, โรงภาพยนตร์


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google