[4G] เบอร์แปลกโทรมา รับไม่ทัน โทรกลับ.แต่

คุณสมาชิกหมายเลข 3916828 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ 4G เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ว่า

3-4 วันนี้ มีเบอร์แปลกๆโทรมาครับ รับสายไม่ทัน โทรกลับไป ติดบ้างแต่ไม่มีคนรับ หรือ ไม่มีสัญญาณ  มีเบอร์ดังนี้ 074-809-800 / 091-047-2438 / 086-403-8155 / 086-400-5128 / 091-047-2503 / 064-737-0453... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 3 ท่าน เกี่ยวกับ "[4G] เบอร์แปลกโทรมา รับไม่ทัน โทรกลับ.แต่"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง 4G, Mobile Operator, ร้องทุกข์, ศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google