[กฎแห่งกรรม] การโพสต์หรือเขียนข้อความด่าคนอื่น ในทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมครับ

คุณสมาชิกหมายเลข 760484 จากเว็บไซต์ pantip ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ กฎแห่งกรรม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ว่า

... รายละเอียด

ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 5 ท่าน เกี่ยวกับ "[กฎแห่งกรรม] การโพสต์หรือเขียนข้อความด่าคนอื่น ในทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมครับ"... ดังนี้

โดยหัวข้อนี้เกี่ยวกับเรื่อง กฎแห่งกรรม, ปฏิบัติธรรม, ศาสนา, ศาสนาพุทธ


หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหาด้วย Google